Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1396999 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Love - ID: 1396999
 IP & Posted by:  183.81.52.44 on January 21, 2017 at 9:25am
 Updated by:  April 11, 2019 at 5:01pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 8 Inches (173 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Bình Dương
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  Store manager
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Lập gia đình ngay khi tìm thấy nửa trái tim còn lại. Translate to English
 I Am:  Hoa nở là hữu tình, hoa rơi là vô ý Người đến là duyên khởi , người đi là duyên tàn Duyên sâu thì hợp, duyên mỏng thì tan Vạn pháp do duyên, vạn sự tuỳ duyên Bất cầu, bất khổ ! Translate to English
 Looking For:   Translate to English

Back | Send Email to Love (ID: 1396999)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.