Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1452853 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Ốc Sên ❤️ - ID: 1452853
 IP & Posted by:  14.240.166.147 on January 28, 2019 at 12:43am
 Updated by:  October 6, 2019 at 7:36pm
 Gender:  Female
 Age:  30
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Đà lạt
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Catholic
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Bán thời gian
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm 1 cuộc sống bình yên của gia đình nhỏ cho mình Translate to English
 Free Time:  Nấu ăn , gym ... nghe nhạc Translate to English
 I Am:  Chung thuỷ, biết chăm sóc gia đình , vui vẻ ., Translate to English
 Looking For:  1 người chung thuỷ. Biết qan tâm , biết lắng nghe , Translate to English

Back | Send Email to Ốc Sên ❤️ (ID: 1452853)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.