Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1461494 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Kim Ngân - ID: 1461494
 IP & Posted by:  116.106.116.47 on May 11, 2019 at 2:47pm
 Updated by:  May 11, 2019 at 4:32pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 5 Inches (165 cm)
 Weight:  120 lbs (55 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  LA
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  CN
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  lên VF tìm bạn Trước là bạn thăm hỏi nhau bằng thư từ Sau gặp gỡ ngoài dời và moi việc được tính sau Translate to English
 Free Time:  Những ngày nghỉ dẫn con Trai di mua nhu yếu phẩm lo công việc nhà sau một tuần di làm khong lo duoc Nghỉ duoc nhiều ngay thì dắt con di chơi dâu dó Translate to English
 I Am:  dễ nhìn va dễ thông cảm cho những người vì mình co một duc tính hiền luôn vui vẻ tiếp xúc với mọi ngưới cho dù người do thế nào Translate to English
 Looking For:  Một người dàn ông tương dối ve những gì ma người dàn ong cần co Nước ngoai nuoc1 trong khong phân biệt Dù sao thì cuộc sống cũng khong phải mình muốn la dược và cuối cùng thi cung Tuỳ duyên hoặc do Chúa an bài Chuc mọi người tìm dược Ý trung nhân Translate to English

Back | Send Email to Kim Ngân (ID: 1461494)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.