Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1472123 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Bắc - ID: 1472123
 IP & Posted by:  42.112.230.136 on October 26, 2019 at 11:53pm
 Updated by:  October 29, 2019 at 7:00pm
 Gender:  Male
 Age:  35
 Height:  5 Feet 7 Inches (170 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Athletic
 From City:  [HCM]
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Kinh Doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Vìm Vợ Chung Thủy , Xây dựng 1 gia đình hanh phúc Translate to English
 Free Time:  đi dạo , xem film , mua sắm v.v.v.. Translate to English
 I Am:  Thẳng Tính , Vui Vẽ , Trầm Tính .Thích 1 người phụ nữ chung thủy,cá tính và bản lĩnh Translate to English
 Looking For:  Bạn gái chung thủy , cá tính , công việc ổn định ( không quan trong tuổi tác , không quan trong xa gần , khiến tôi có thể xóa hồ sơ này ) . Zalo : 0907858639 Translate to English

Back | Send Email to Bắc (ID: 1472123)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.