Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1472182 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Richard Duy Ng - ID: 1472182
 IP & Posted by:  104.37.31.26 on October 28, 2019 at 4:38am
 Updated by:  November 3, 2019 at 5:13pm
 Gender:  Male
 Age:  52
 Height:  Will tell you later
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Will tell you later
 From City:  Brooklyn
 State/Province:  New York
 Zip:  11214
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  PhD/Post doctorate
 Occupation:  Surgeon
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Mục tiêu của tôi là tìm một người phụ nữ yêu thương và chu đáo, sẵn sàng ổn định và lên kế hoạch cho tương lai với tôi, rằng tôi sẽ yêu và tôi sẽ gọi cho vợ tôi và tôi sẽ dành phần còn lại của cuộ đời Translate to English
 Free Time:  Đọc Translate to English
 I Am:  Tôi hiểu, tôn trọng và rất quan tâm ... Translate to English
 Looking For:  Tôi đang tìm kiếm một người phụ nữ yêu thương và chu đáo mà tôi sẽ gửi phần còn lại của cuộc đời mình. Translate to English

Back | Send Email to Richard Duy Ng (ID: 1472182)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.