Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1473436 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

love my life - ID: 1473436
 IP & Posted by:  42.112.228.105 on November 16, 2019 at 5:13am
 Updated by:  November 16, 2019 at 4:41pm
 Gender:  Female
 Age:  37
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Get married.. Translate to English
 Free Time:  Xem phim, nghe nhạc, chat, shoping, cafe.... Translate to English
 I Am:  Dễ nóng nhưng mau nguội, mít ướt, thẳng tính có sao nói vậy. Translate to English
 Looking For:  Đi tìm một nửa còn lại, anh nào có vợ muốn kiếm em út xin đừng kiếm em. Em ko muốn làm con giáp thứ 13 đâu nhé. Lưu ý mấy anh có ý muốn kiếm tiền “phi công trẻ” hay mấy anh lính chiến đấu Yemen hay Afghanistan, Syria or somewhere...làm ơn biến chỗ khác chơi, I’m poor. I have no money for someone else. Thanks for watching.. Translate to English

Back | Send Email to love my life (ID: 1473436)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.