Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1473473 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nhật Lệ - ID: 1473473
 IP & Posted by:  123.24.136.232 on November 17, 2019 at 1:19am
 Updated by:  November 17, 2019 at 7:25pm
 Gender:  Female
 Age:  33
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  110 lbs (50 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Quảng trị
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Kinh doanh nhỏ
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:   mình muốn tìm bạn để nói chuyện chia sẽ vui buồn hằng ngày Translate to English
 Free Time:  Lúc rảnh rỗi mình thường nghe nhạc và làm nhưng gì mình thích . Thỉnh thoảng ra ngoài cùng bạn bè uống cà phê trò chuyện Translate to English
 I Am:  Mình là người vui vẽ nên rất hoà đồng, thích những người trung thực . Ghét giã đối Translate to English
 Looking For:  muốn tìm kiếm người trung thực, tốt tính . Không phân biệt tuổi tác . Khi nói chuyện mình sẽ hiểu nhau nhiều hơn . Translate to English

Back | Send Email to Nhật Lệ (ID: 1473473)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.