Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1341812 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Peter Tran - ID: 1341812
 IP & Posted by:  76.102.136.171 on June 25, 2015 at 8:30am
 Updated by:  August 2, 2020 at 5:19pm
 Gender:  Male
 Age:  41
 Height:  5 Feet 6 Inches (168 cm)
 Weight:  135 lbs (62 kg)
 Body Type:  Slim
 From City:  Sf
 State/Province:  California
 Zip:  94607
 Country:  United States
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Van Phong
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Hi, how are you all? I am looking for a real nice, true caring, true relationship. Still single? You like good coffee, Music, Poems, love? Please contact me. I also work on CPA license. I have some tips for you during coronavirus pandemic. https://acallresources.com/how-to-defeat-deadly-coronavirus/ Nhạc phẩm chử tình thâu 2014 https://acallresources.com/wp-content/uploads/LAU_DAI_TINH_AI.mp3 https://acallresources.com/wp-content/uploads/HOA_SU_NHA_NANG.mp3 Gia đình và Công việc là quan trọng nhất đối với tôi. Tuy nhiên, vào thời gian rảnh, tôi thích xem phim thường là Love Stories, Reading, trò chuyện với cà phê, thich đọc sách,, truyện, thơ, và bài nhạc. Tôi đang tìm kiếm một người có ước mơ, sở thích tương tự. Hay lien lac nhe? If you are looking for serious real relationship as now, then contact me? Only serious please. Translate to English
 Free Time:  If you are looking for serious real relationship as now, then contact me? I have some tips for you during coronavirus pandemic. https://acallresources.com/how-to-defeat-deadly-coronavirus/ Peter Tran Translate to English
 I Am:  Thich đơn giản, hẹn hò yêu thương, lo gia đình va travel.. Only serious please. Translate to English
 Looking For:  Mong tìm bạn hiền thucc, dể mến, lo gia đình. Translate to English

Back | Send Email to Peter Tran (ID: 1341812)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.