Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458337 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Heo Baby - ID: 1458337
 IP & Posted by:  14.169.177.137 on March 16, 2019 at 8:33am
 Updated by:  March 27, 2019 at 7:11am
 Gender:  Female
 Age:  19
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  Will tell you later
 Body Type:  Average
 From City:  Sai Gon
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Đi học
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Học tốt, có công việc ổn định, thu nhập cao. Translate to English
 Free Time:  Online. Translate to English
 I Am:  Ngoan, hiền, dễ bảo. Translate to English
 Looking For:  Mồ côi cha. Hiện đang theo học Đại học năm 1 ở Saigon.Mong muốn tìm 1 người bạn trai sống ở nước ngoài để kết hôn và cần được giúp đỡ về chi phí đi học ở Saigon. Không quan trọng tuổi tác. Chỉ cần là người tốt. Em xin cảm ơn. Translate to English

Back | Send Email to Heo Baby (ID: 1458337)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.