Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1458858 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

LINH - ID: 1458858
 IP & Posted by:  125.214.50.31 on March 25, 2019 at 5:18am
 Updated by:  April 22, 2019 at 8:13am
 Gender:  Female
 Age:  45
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sai gòn
 Zip:  Obảy sáu sá
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Nail
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Cuộc sống ổn định và tìm người bạn đời hợp ý Translate to English
 Free Time:  Nghe nhạc, phim ảnh, cafe cung bạn bè... Translate to English
 I Am:  Tôi la người vui vẻ, cởi mở, thích sự chân thật. Có duyên nói chuyện sẽ hiểu nhiều hơn. Mọi sự sẽ tốt đẹp hơn nếu chúng ta đến với nhau bằng chữ chân thành phải không ? Translate to English
 Looking For:  Vui vẻ, thân thiện và chân thành nhe ! Mong se gặp đuoc người hợp ý lien lac ko bảy sáu sáu bảy bảy một một hai ko Translate to English

Back | Send Email to LINH (ID: 1458858)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.