Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1468880 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Võ hồng - ID: 1468880
 IP & Posted by:  113.172.173.23 on August 30, 2019 at 9:03am
 Updated by:  July 10, 2020 at 7:48pm
 Gender:  Female
 Age:  36
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  150 lbs (69 kg)
 Body Type:  A little extra padding
 From City:  Sg
 Zip:  Vietnam
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Công nhân
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Tìm người tro chuyen Translate to English
 Free Time:  Ucf cung với bạn bè Translate to English
 I Am:  Trong nhịp sống vội vàng, để tim dc nhau wa khó, giữ nhau càng khó. Để tin nhau,ko làm tổn thương đến nhau thi wa kho. Translate to English
 Looking For:  Tim người trò chuyện Translate to English

Back | Send Email to Võ hồng (ID: 1468880)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.