Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1479246 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Amy - ID: 1479246
 IP & Posted by:  171.236.77.122 on February 21, 2020 at 4:12am
 Updated by:  August 6, 2020 at 8:52pm
 Gender:  Female
 Age:  32
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  105 lbs (48 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Rạch giá
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  High School graduate
 Occupation:  Buôn bán yến sào,
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Kiếm tiền ..lo cho GĐ sao này Translate to English
 Free Time:  Xem phim Translate to English
 I Am:  Chung thủy ,thẳng thắn, sống tự lập tài chính,ko đc đẹp cũng coi được . Translate to English
 Looking For:  Chung thủy ,thẳng thắn , Hiền .coi được, đàn hoàn , hiểu chuyện , thông cảm . Translate to English

Back | Send Email to Amy (ID: 1479246)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.