Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1480721 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Trang Phan - ID: 1480721
 IP & Posted by:  116.102.161.102 on March 25, 2020 at 6:00am
 Updated by:  April 10, 2020 at 3:55pm
 Gender:  Female
 Age:  25
 Height:  5 Feet 2 Inches (157 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  minneapolis
 State/Province:  Minnesota
 Zip:  55439
 Country:  United States
 Religion:  No Religion
 Education:  Some college
 Occupation:  nhân viên bán hàng
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Light/social drinker
 Marital Status: Single
 My goal:  Sẽ luôn nổ lực để hoàn thiện bản thân mình hơn, vừa duyên và cũng phải vừa giỏi. Nghiêm túc rèn luyện bản thân qua mọi thử thách. Translate to English
 Free Time:  Thích nấu ăn trong lúc nghe nhạc. Hoặc làm một ly trà nóng rồi ngồi đọc vài quyển sách thú vị. Translate to English
 I Am:  Thích được học hỏi khám phá nhiều điều mới, năng động biết tạo niềm vui cho bản thân và mọi người xung quanh. Thích sống chân thành và ngay thẳng và nhiệt tình với mọi thứ. Translate to English
 Looking For:  Chỉ cần là người trưởng thành, có học thức. Translate to English

Back | Send Email to Trang Phan (ID: 1480721)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.