Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1484503 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Linh Nhi - ID: 1484503
 IP & Posted by:  206.180.249.19 on June 6, 2020 at 5:51am
 Updated by:  July 8, 2020 at 5:43pm
 Gender:  Female
 Age:  56
 Height:  5 Feet 1 Inches (154 cm)
 Weight:  100 lbs (46 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Montreal
 State/Province:  Quebec
 Country:  Canada
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Will tell you later
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 Free Time:  Gym ,Nâú ăn , dọn dẹp , coi phim , nghe nhạc , dạo phố , đi bộ và đạp xe v.v.. Translate to English
 I Am:  Thích thiên nhiên Núi Biễn , Du lịch , thông cãm , nhiệt tình , hiễu lý lẽ ,vui tánh , Kô vướng bận . Translate to English
 Looking For:  Bạn kô vướng bận , Cùng sở thích và đồng quan điểm Translate to English

Back | Send Email to Linh Nhi (ID: 1484503)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.