Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1485364 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Nguyễn mỹ Ch - ID: 1485364
 IP & Posted by:  14.187.190.117 on June 26, 2020
 Updated by:  June 26, 2020 at 4:54pm
 Gender:  Female
 Age:  59
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  130 lbs (59 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Saigon
 State/Province:  Hồ Chí Minh
 Country:  Viet Nam
 Religion:  Buddhist/Taoist
 Education:  Some college
 Occupation:  Về hưu
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Divorced
 My goal:  Tìm bạn tâm giao tôn trọng học hỏi nhau trong cuộc sống tinh thần. Translate to English
 Free Time:  Đi chùa, nghe thuyết pháp, nấu ăn ,dọn dẹp nhà cửa Translate to English
 I Am:  Sống hướng nội,mong tìm bạn tâm giao để giao lưu tri kỷ học hỏi tôn trọng cùng nhau tốt hơn trong cuộc sống. Translate to English
 Looking For:  Mong có những người bạn tâm giao tôn trọng học hỏi nhau có cuộc sống tinh thần bình an, an vui. Translate to English

Back | Send Email to Nguyễn mỹ Ch (ID: 1485364)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.