Small Font | Big Font       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Profile: 1485464 Post Profile Edit Profile Private Message Search Profile Alert Admin (Bad Profile) VietSingle.Com

Thituyet - ID: 1485464
 IP & Posted by:  103.249.22.113 on June 28, 2020 at 9:29am
 Updated by:  July 9, 2020 at 4:57pm
 Gender:  Female
 Age:  59
 Height:  5 Feet 3 Inches (160 cm)
 Weight:  115 lbs (52 kg)
 Body Type:  Average
 From City:  Sài Gòn
 Country:  Viet Nam
 Religion:  No Religion
 Education:  Will tell you later
 Occupation:  May gia công
 Smoker:  Non-smoker
 Drinker:  Not drink at all
 Marital Status: Single
 My goal:  Trước bạn bè sau tùy duyên phận Translate to English
 Free Time:  Dọn dẹp nhà cửa ,nấu ăn những món mình thích , nghe nhạc không lời Translate to English
 I Am:   Dễ nhìn , thẳng tính , không thích lăng nhăng Translate to English
 Looking For:  Tuổi từ 60 tới 66 , độc thân , góa , tương đối về mọi mặt , không đòi hỏi tuyệt đối , không nói lời dung tục Translate to English

Back | Send Email to Thituyet (ID: 1485464)
Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.