Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1356283 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 donna
 Mục Tiêu:  Be happy
 Giờ Rãnh Rỗi:  Cooking,Movie, and spend time with family.
 Tôi Là:  I always think positive.
 Tìm Kiếm:  I am looking for someone who are family oriented.

Trở Lại | Gởi thư đến donna (ID: 1356283)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.