Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1422970 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Maytrina
 Mục Tiêu:  Tìm ban tri ky , chia sē vui buôn trong cuôc sông.
 Giờ Rãnh Rỗi:  Nâu ān , chām sóc nhà ,xem thöi su, nghe nhac, giúp xã hôi ......
 Tôi Là:  La nguoi trung thuc , thāng thāng , hoà dông , vui tinh......
 Tìm Kiếm:  Môt nguoi dan ông lich thiêp , cao rao, trung thuc,thāng thāng ,vui tinh, và biêt chia sē.......(+60tuôi)

Trở Lại | Gởi thư đến Maytrina (ID: 1422970)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.