Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1433578 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Tyson
 Mục Tiêu:  Tim ban
 Giờ Rãnh Rỗi:  Ngủ
 Tôi Là:  Hiền
 Tìm Kiếm:  Hiền

Trở Lại | Gởi thư đến Tyson (ID: 1433578)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.