Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1468880 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Võ hồng
 Mục Tiêu:  Tìm người tro chuyen
 Giờ Rãnh Rỗi:  Ucf cung với bạn bè
 Tôi Là:  Trong nhịp sống vội vàng, để tim dc nhau wa khó, giữ nhau càng khó. Để tin nhau,ko làm tổn thương đến nhau thi wa kho.
 Tìm Kiếm:  Tim người trò chuyện

Trở Lại | Gởi thư đến Võ hồng (ID: 1468880)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.