Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1469547 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Luc
 Mục Tiêu:  Will see
 Giờ Rãnh Rỗi:  Outdoor coucouning
 Tôi Là:  Honest reliable
 Tìm Kiếm:  Nice and caring women

Trở Lại | Gởi thư đến Luc (ID: 1469547)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.