Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1470975 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Thomas Brown
 Mục Tiêu:  To find a friend I can trust
 Giờ Rãnh Rỗi:  Basketball, swimming and fishing
 Tôi Là:  I am just a simple man who loves to make people happy.
 Tìm Kiếm:  A sincere, humble and romantic woman for a serious relation. My aim is to find a beautiful Asian woman for a serious relationship that can possibly lead to marriage.

Trở Lại | Gởi thư đến Thomas Brown (ID: 1470975)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.