Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1476602 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 gia khánh
 Mục Tiêu:  tim nguoi yêu
 Giờ Rãnh Rỗi:  nge nhạc
 Tôi Là:  vui ve hoa đồng
 Tìm Kiếm:  có ý chí vươn lên trong cuộc sống.

Trở Lại | Gởi thư đến gia khánh (ID: 1476602)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.