Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1478665 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Phuong nam
 Mục Tiêu:  Tìm người bạn chân thành
 Giờ Rãnh Rỗi:  Đọc sách, tán ngẫu với bạn bè
 Tôi Là:  Tôi là người vui vẻ, hoà đồng,
 Tìm Kiếm:  Người chân thành, lương thiện, yêu thương mọi người

Trở Lại | Gởi thư đến Phuong nam (ID: 1478665)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.