Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1482088 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Huong Nguyen
 Mục Tiêu:  I’m looking find a husband . Sweet, lovely and take care us family . I serious
 Giờ Rãnh Rỗi:  sẽ nói sau
 Tôi Là:  sẽ nói sau
 Tìm Kiếm:  tìm một người cùng nhau điI’m looking find a husband . Sweet, lovely and take care us family . I serious bên nhau đến cuối cuộc đời

Trở Lại | Gởi thư đến Huong Nguyen (ID: 1482088)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.