Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1482725 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Steven Phung
 Mục Tiêu:  My goal is find a good Vietnamese woman
 Giờ Rãnh Rỗi:  Work in my garden, traveling,watching TV,and eating healthy
 Tôi Là:  Very steadfast in my words
 Tìm Kiếm:  Serious woman

Trở Lại | Gởi thư đến Steven Phung (ID: 1482725)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.