Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1484303 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Anna
 Mục Tiêu:  A man that will change my World
 Giờ Rãnh Rỗi:  Listening to music and play with my pet
 Tôi Là:  I am a very optimistic woman and love to meet new people with my smile,I am very easygoing,non smoker and Social drinker. I have a great sense of humor,love to laugh,tease jokes,cuddle,swimming,camping
 Tìm Kiếm:  A Goodman with a pure heart that would love me till the end of time

Trở Lại | Gởi thư đến Anna (ID: 1484303)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.