Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1484350 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Asaph Adonai
 Mục Tiêu:  Long term hope to get a job with ABC News telling those stories.
 Giờ Rãnh Rỗi:  I enjoy cooking,and I collect VHS Movies. My favorite movie is My Big Fat Greek Wedding.
 Tôi Là:  I Host a Television show called Asaph Adonai Stories. The stories can be about an Actor, Movie, even a Cartoon. We don't get into their personal lives, we only focus on contributions, awards, or accomplishments. You can look it up
 Tìm Kiếm:  Im looking for some who wants to marry and have a serious relationship.

Trở Lại | Gởi thư đến Asaph Adonai (ID: 1484350)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.