Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1484503 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Linh Nhi
 Giờ Rãnh Rỗi:  Gym ,Nâú ăn , dọn dẹp , coi phim , nghe nhạc , dạo phố , đi bộ và đạp xe v.v..
 Tôi Là:  Thích thiên nhiên Núi Biễn , Du lịch , thông cãm , nhiệt tình , hiễu lý lẽ ,vui tánh , Kô vướng bận .
 Tìm Kiếm:  Bạn kô vướng bận , Cùng sở thích và đồng quan điểm

Trở Lại | Gởi thư đến Linh Nhi (ID: 1484503)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.