Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1485214 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Scott Larry
 Mục Tiêu:  I am looking for a long term goal
 Giờ Rãnh Rỗi:  I like to travel and visit new places, i like table tennis and golf
 Tôi Là:  I am a Honest and sincere man who is ready to take life serious
 Tìm Kiếm:  I am looking for a lovely and sincere woman who is ready to move on with life no matter the situation she has gone through in the past

Trở Lại | Gởi thư đến Scott Larry (ID: 1485214)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.