Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1485507 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
  Kelvin Khánh
 Mục Tiêu:  To get married and resign from army
 Giờ Rãnh Rỗi:  Sports
 Tôi Là:  I'm good
 Tìm Kiếm:  Good man

Trở Lại | Gởi thư đến Kelvin Khánh (ID: 1485507)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.