Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 1488428 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 Calvin
 Mục Tiêu:   Becoming a better person and great mentor also Obtain an in-depth understanding of a different culture
 Giờ Rãnh Rỗi:  Fishing and Baking
 Tôi Là:  Am a very spontaneous person,I am generally an optimistic person with a sense of humor, fairly easy-going
 Tìm Kiếm:  a thoughtful,kind,intelligent woman who have a great sense of humor

Trở Lại | Gởi thư đến Calvin (ID: 1488428)Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.