Chữ Nhỏ| Chữ Lớn       Change to English | Đổi qua Tiếng Việt | Doi qua Tieng Viet
Hồ Sơ: 463844 Đăng Ký Hồ Sơ Sửa Chữa Hồ Sơ Xem Thư Từ Tìm Kiếm Hồ Sơ Báo Cáo Hồ Sơ Xấu Trang Chính

Thay đỗi 'Mục Tiêu', ..., 'Tìm Kiếm'
từ tiếng Anh qua ngôn ngữ:
 CHA'NHUCONGIA'N
 Mục Tiêu:  LA`M GIA`U......
 Giờ Rãnh Rỗi:  online,shopping....
 Tôi Là:  Nếu bạn đẹp hãy sống xứng đáng với vẻ đẹp của bạn;còn nếu bạn xấu bạn hãy quên nó đi,dù...bạn biết!(Tôi đang cố cố..quên)
 Tìm Kiếm:  sao cũng được...

Trở Lại | Gởi thư đến CHA'NHUCONGIA'N (ID: 463844)



Program made by: Quang T Le
Copyright ©2002, 2003, VietFun & VietSingle.